امکان خرید محصولات شرکت فرآیند پردیس سینا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
Group 1011@2x

تقدیرنامه ها

Group 1011@2x

مشتریان

Group 1011@2x

گواهی نامه ها

دستگاه ­های تولیدی شرکت فرآیند پردیس سینا دارای گواهينامه مديريت كيفيت، گواهينامه رعايت الزامات تجهيزات آزمايشگاهي و گواهينامه رضايت مندی مشتريان از كمپانی BRS آمريكا می ­باشد.
Group 1011@2x

رضایتمندی مشتریان