مشتریان
امکان خرید محصولات شرکت فرآیند پردیس سینا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مشتریان

تقدیرنامه ها

مشتریان

مشتریان

مشتریان

گواهی نامه ها

دستگاه ­های تولیدی شرکت فرآیند پردیس سینا دارای گواهينامه مديريت كيفيت، گواهينامه رعايت الزامات تجهيزات آزمايشگاهي و گواهينامه رضايت مندی مشتريان از كمپانی BRS آمريكا می ­باشد.
مشتریان

رضایتمندی مشتریان