مقالات پزشکی

تغییرات متابولیک درون سلول

تغییرات متابولیک درون سلول

سلول های بنیادی بالغ در تمام اندام ها وجود دارند و در جایگزینی سلول های مرده و آسیب دیده نقش دارند. نحوه تنظیم دقیق این سلول ها و مکانیسم های دخیل در حفظ بنیادینگی این سلول ها همواره مورد ...

سلول های بنیادی و HIV

سلول های بنیادی و HIV

پس از انجام آزمایشات گوناگون، محققین دانشگاه UCLA دریافتند که می توان سلول های بنیادی انسانی را مهندسی ژنتیک کرده و آن ها را به سلول های مبارزه کننده با HIV تبدیل نمود و این سلول ها می توانند ...