استفاده از داربست ‌های کراتینی در مهندسی بافت

استفاده از داربست ‌های کراتینی در مهندسی بافت

بازسازی بافت ها در جایگاه آسیب یا زخم های ناشی از سوختگی یا بیماری هایی مانند دیابت، یکی از چالش های بزرگ در زمینه پزشکی بازساختی بوده است. در سال های اخیر پزشکی بازساختی و مهندسی بافت سعی داشته اند که به عنوان دو زمینه مکمل یکدیگر از پتانسیل زیست مواد، سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد برای تولید بافت های جایگزین استفاده کنند. محققین لهستانی خبر از تولید داربست های سه بعدی از جنس فیبر کراتین برای کشت سلول ها داده اند که این فیبرهای کراتینی از موی رت مشتق شده بودند. این مطالعه نشان داده است که استفاده از هضم آنزیمی مناسب و یا بریدن فیبرهای کراتینی به صورت مکانیکی در طول و عرض منجر به تولید منبع مناسبی از کراتین برای تولید داربست می شود.

سلول ها به خوبی روی داربست های مشتق از این فیبرهای کراتینی رشد کردند و کلونی های سه بعدی را روی آن ها شکل دادند، بدون آن که تغییری در مورفولوژی آن ها اتفاق بیافتد یا این که سلول ها دچار آپوپتوز شوند. پژوهشگران بر این باورند که عدم تغییر ریختی سلول ها و هم چنین زنده مانی بالای سلول ها، به همراه ایمنی زایی و زیست تخریب پذیری مناسب این داربست های کراتینی آن ها را کاندیدای امیدوار کننده ای برای مهندسی بافت و کاربردهای بالینی معرفی می کند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.