سلول های بنیادی و HIV

سلول های بنیادی و HIV

پس از انجام آزمایشات گوناگون، محققین دانشگاه UCLA دریافتند که می توان سلول های بنیادی انسانی را مهندسی ژنتیک کرده و آن ها را به سلول های مبارزه کننده با HIV تبدیل نمود و این سلول ها می توانند به سلول های آلوده شده در موجودات زنده حمله کنند. این مطالعه برای اولین بار نشان داده است که مهندسی سلول های بنیادی می تواند در سرکوب این ویروس در بافت های زنده جانوران موثر باشد. به این صورت که لنفوسیت های T سیتوتوکسیک CD8 که از آن ها به عنوان سلول های T‌ کشنده نیز یاد می شود را از افراد آلوده به HIV برداشتند و دریافتند که مولکولی به نام گیرنده سلولT وجود دارد که این سلول های T را برای شناسایی و کشتن سلول های آلوده به HIV راهنمایی می کند. با این حال این سلول هایT، با این که قادر به تخریب سلول های آلوده به HIV هستند اما مقادیر آن ها برای پاکسازی کل بدن از این ویروس کافی نیست. محققین این گیرنده را کلون کرده و از آن برای مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی خون انسان استفاده کردند. آن ها سلول های بنیادی مهندسی شده را درون بافت تیموس انسانی پیوند شده به موش قرار دادند و به بررسی عکس العمل ها در موجود زنده پرداختند. سلول های بنیادی مهندسی شده به جمعیت بزرگی از سلول های CD8 بالغ و چند عملکردی ویژه HIV تکوین یافتند که می توانند به طور تخصصی به سلول های هدف حاوی پروتئین هایHIV حمله کنند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.